People

karel allegaert

neonatology, clinical pharmacology, KULeuven, BE neonatology, clinical pharmacology, Erasmus MC Rotterdam, NL

Leuven, Belgium

Katholieke Universiteit Leuven